Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ven is, kan men niet aannemen, dat deze werkelijk heeft gesproken, of dat met hem is gebeurd en door hem gedaan, wat hier wordt medegedeeld. Toch komt in dit Evangelie zeer veel schoons voor. De Schrijver er van schildert menigmaal uitnemend, waartoe de geest van Christus leiden moet.

Jezus het vleesch geworden Woord van God, dat van den beginne bestond, Gode gelijk, enz. Joh. 1 : 1—3, 14 vv. (vgl. 10 : 30; 14 : 9; 17 : 5), — verheven boven strijd 12 : 27; 18 : 11 (vgl. Matth. 26 : 36 vv.), — alwetend 1 : 48; 2 : 24 v.; 4 : 17 vv.

Moeilijker wonderdaden op stoffelijk gebied 4:49 vv.;

5 : 5 vv.; 9 : 1 vv.; 11 : 39 vv.

De prediking van Jezus geheel zelfstandig I : 4 v.; 3 : 13, 31 v.; 8 : 38 (vgl. Matth, 5 : 17), — ofschoon zijn komst en werk vooruit zijn afgebeeld I : 52; 3 : 14;

6 : 31-33; 19 : 33—36 (vgl. I : 29).

Onwil van een deel der menschen, om te komen tot het licht 3 : 18 v.; II : 10; 17 : 9, 14-16. — Verlossing van een ander deel door het erkennen van Jezus 3 : 36; 8 : 12; II : 9; 12 : 44—46; 14 : 1—3, 6; 15 : 1—6; 17 :3.

Schoone uitspraken, enz. o. a. 3 : 16 v.; 4:41 v.; 6:66 v.; 7 : 17; (8 : 1—11); 8 : 34, 36; 9 : 4; 10 : 16; 11:25; 12 : 24; 13 : 12 -15, 35; 16 : 6-8, 12 v., 32 v.; 17 : 15; 18 : 36 v.; 19 : 5; 20 : 29.

Waarvoor houdt de Schrijver van het Evangelie van Johannes Jezus? — Hoe beschrijft hij Jezus' leven en daden, anders dan vroeger?

In welke verhouding stond volgens hem Jezus' prediking tot den Joodschen godsdienst?

Welk onderscheiden lot gingen volgens hem de menschen in de toekomst tegen?

Hoe kwam men tot de in dit Evangelie gehuldigde denkbeelden ?

Waarom heeft ook dit Evangelie groote waarde?

Sluiten