Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

sterk veranderd van gedaante. Daar vooral is men veel gewicht gaan hechten aan het huldigen eener bepaalde geloofsleer en aan het waarnemen van allerlei ceremoniën.

In Tibet draagt het den naam van Lamaïsme. De Boeddhisten daar vereeren den Dalaï-Lama, wonende in de hoofdstad des lands, Lhassa, als hun geestelijk opperhoofd. Hun eeredienst vertoont met dien van het R.-Catholicisme eene merkwaardig sterke overeenkomst. Zij insgelijks hebben ongehuwde priesters, gebruiken den rozenkrans, het wierookvat, wijwater, vereeren reliquiën, enz.

Zeer zonderling is het vaak voorkomende gebruik,

gebedsvlaggen en -molens op te richten.

Vgl. Dr C. J. Wynaendts Francken: Het Boeddhisme en zijn wereldbeschouwing1) — o. Boeddha's leven blz. 4 vv.; — o. verhalen te zijnen opzichte blz. 6, 10 v., 13 vv.; — o. verbreiding van zijne leer blz. 22 vv.; — o. het Hindoeïsme blz. 36 vv.; — o. de ontaarding van het Boeddhisme in het N. blz. 32 vv.

Wanneer en door wien is het Boeddhisme gesticht?

Wat wordt omtrent den Boeddha vóór zijn optreden verhaald?

Welke merkwaardige verhalen waren later met betrekking tot hem in omloop?

.Waar, en door hoevelen wordt het Boeddhisme tegenwoordig beleden?

Welke veranderingen heeft het later ondergaan?

§ 19. De hoofddenkbeelden van het Boeddhisme. Eene leer heeft de Boeddha niet willen geven. Met nadenken over den aard van de Macht, waarvan

') Zie in het woord vooraf.

Sluiten