Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Wie wordt tegenwoordig geacht, de khalief te zijn ? Waar o.a. breidt de Mohammedaansche godsdienst zich nog voortdurend uit?

§ 22. De voornaamste leerlingen van Mohammed, en toestanden onder zijne volgelingen.

Kort na den dood van Mohammed in 632, begon men de openbaringen te verzamelen, waardoor de Koran, de H. Schrift der Mohammedanen, ontstond. Naast deze bestaat de Overlevering, waarin voorschriften van allerlei aard, door M. gegeven, verhalen omtrent zijn leven, enz. zijn bijééngebracht.

Meest alles wat hij predikte, heeft M. aan de Joden van dien tijd, en aan christelijke sekten ontleend.

De mensch moet volgens hem in de eerste plaats gelooven, dat er maar één God is, die ten laatste als zijn uitnemendsten profeet M. heeft gezonden, na wien geen ander meer zal komen. Daarnevens zijn de voornaamste plichten, dat men vijfmaal daags bepaalde voorgeschreven gebeden opzegt, gedurende eene maand (Ramadhan) over dag streng vast, dat men aalmoezen geeft en éénmaal in zijn leven eene bedevaart naar Mekka doet.

Er is volgens M. buiten het door hem gepredikte geloof geene zaligheid. Rechtgeloovigen behooren andersdenkenden, die hen tegenstaan, te bestrijden tot het uiterste (heilige oorlog).

De geloovigen zullen na dit leven in het Paradijs allerlei zinnelijke vreugden smaken, en de ongeloovigen in de hel verschrikkelijk gefolterd worden.

Sluiten