Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

715, Windfried of Bonifacius (weldoener) komt uit Engeland en predikt in Friesland het Evangelie.

719. Radboud, koning of hertog der Friezen, door Karei Martel overwonnen, zou gedoopt worden door den Zendeling Wolfran; maar wordt door dezen daarvan afgeschrikt. Hij sterft drie dagen later. Te Hoogwoud bewaart men de doopvont.

723. Bonifacius, als zendeling in üuitschland werkzaam, wordt door Paus Gregorius II tot Bisschop verheven.

746. Bonifacius, de Apostel der Duitschers genoemd, tot

Aartsbisschop van Mentz verheven. 754. Bonifacius met 53 zijner volgelingen bij Dokkum

door de heidensche Friezen vermoord. 785. Karei de Groote overwint de Friezen en dwingt

hen met geweld van wapenen tot het Christendom.

TWEEDE TIJDVAK.

VAN KAREL DEN GROOTE TOT DE KERKHERVORMING.

922. Graaf Dirk I sticht gedurende zijne éénjarige regeering te Egmond eene kerk en een nonnenklooster.

1030—1034. Dirk III doet een bedevaart naar Jeruzalem.

1096—1270. Zeven kruistochten, waaraan vele van de aanzienlijkste geslachten deelnamen, als: de van Arkels en Brederodes uit Holland; de Borselens uit Zeeland; en Igo Galama, Feike Rothma en Tjepke Forteman uit Friesland.

Sluiten