Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Godfried van Bouillon, Graaf Willem I. 1118. Stichting van de orde der Tempelheeren door Hugo

de Payens. 1139. Dirk VI belegert Utrecht.

Bisschop Herbert van Bierum spreekt over hem

den banvloek uit.

Hij moet een bedevaart doen naar het Heilige land.

1190. Floris III sterft aan eene besmettelijke ziekte te Antiochië in Syrië. Derde kruistocht. Instelling der Duitsche orde of die der Kruisbeeren door Frederik Hendrik van Swaben. De tien Commanduriën dezer orde hadden hare standplaatsen te Schooten, Doesburg, Tiel, Rhenen, Schelluinen, Maasland, Schoonhoven, Leiden, Katwijk en Middelburg.

1210. Paus Gregorius VII ontbindt het eerste huwelijk van Zwarte Margriet, dochter van Boudewijn IX, Graaf van Vlaanderen, met Burchard van Avesnes, wien, in zijne jeugd tot het priesterschap gedwongen, de echt verboden was. Uit dit huwelijk waren reeds twee kinderen verwekt. Jan van Avesnes en Boudewijn.

1217. Willem I door Paus Innocentius III in den ban gedaan, neemt deel aan den vijfden kruistocht.

1234. Floris IV onderwerpt op bevel van Gregorius IX de inwoners van Stade en Bremen in Hannover, omdat deze weigerden de tienden aan de geestelijken op te brengen.

1247. Willem II tot Roomsch Koning gekroond.

1312. De orde der Tempelheeren op bevel van PausClemens V opgeheven. De ridders worden overal verbrand.

Sluiten