Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

1340—1384. Geert Groete. » Broederen des gemeenea levens." 1418. Jan van Beieren, Bisschop van Luik, wordt op zijn verzoek door Paus Martinus V van zijn bisdom ontheven.

1450. Pilips I, de Goede, bewerkt de komst van den Pauselijken Legaat, den Kardinaal Nicolaas de Cusa, tot verbetering der ingeslopen kerkelijke misbruiken.

1459. Pilips wordt door Paus Pius II in den ban gedaan, omdat hij weigert het bevel te voeren ter herovering van Constantinopel, hoofdstad van het Oostersche Romeinsche Rijk.

1380—1471. Thomas a Kempis, geboren te Kampen. »De navolging van Christus."

1473. De Bijbel wordt voor het eerst in de Nederduitsche Taal gedrukt te Delft.

1489. Dood van Johan Wessel Gansvoort van Groningen de voorlooper der hervorming.

DERDE TIJDVAK.

VAN DE HERVORMING TOT OP ONZEN TIJD.

1517. Reformatie. Luther.

Karei V koopt voor Filips van Bourgondië den bisschopsstaf van den Utrechtschen Bisschop Frederik van Baden.

1521. 8 Mei. Karei V voert de bloedplakkaten in.

1522. Adriaan VI van Utrecht, vroeger leermeester van Karei V, tot paus benoemd.

Sluiten