Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

1562. De Nederlandsche Geloofsbelijdenis door Guido de Bres in 1559 opgesteld, ziet eerst in het Fransch, daarna in het Hollandsch het licht.

1565. Afkondiging der Inquisitie in ons land. Verbond der Edelen.

Onlusten in Nederland.

1566. 5 April. Smeekschrift, opgesteld door Filips van Maruix, Heer van St. Aldegonde, wordt te Brussel de landvoogdes Margaretha van Parma aangeboden. 14 Aug. Beeldstormerij.

1567. Willem van Oranje verlaat ons land. 22 Aug. Komst van Alva te Brussel.

9 Sept. Raad van Beroerte, waarvan Alva voorzitter is.

1568. Het geheele Nederlandsche volk bij vonnis met den naam Ketters bestempeld.

Eerste Nederlandsche Kerkordening te Wezel. Begin van den tachtigjarigen oorlog. 1571. Lodewijk van Nassau als afgevaardigde naar de zevende nationale Synode te La Rochelle in Frankrijk.

1573. Prins Willem van Oranje belijdt openlijk het Calvinisme.

1574. 16 tot 28 Juni. Eerste Synode der Kerken van Holland en Zeeland te Dordrecht. Christelijke feestdagen afgeschaft met uitzondering van den Zondag.

Het gebruik van orgels in de kerkgebouwen verboden.

1575. De Hoogeschool te Leiden gesticht.

1576. 8 Nov. Pacificatie van Gent.

1577. Huibert Duifhuis, Roomsch Pastoor te Utrecht,

Sluiten