Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De Brownisten te Amsterdam en Leiden laten hunne Geloofsbelijdenis drukken. 1602. Scherpe strijd over de voorbeschikking of predestinatie tusschen Jacob Arminius en Pranciscus Gomarus, Hoogleeraren "kan de Leidsehe universiteit.

1608. De strijd tusschen de partgen van Arminius en Gomarus wordt heviger.

De Staten van Holland Arminianen.

1609. Dood van Arminius. Vorstius zijn opvolger.

De Arminianen vervolgen, en verdrukken met hulp der Staten van Holland de Gomaristen.

1610. De eerste Gemeente der Independenten of Congregationalisten te Leiden gesticht door John Robinson. Brownist.

De Arminianen leveren bij de Staten van Holland eene remonstrantie in, waarnaar zij Remonstranten worden genoemd.

1611. De Gomaristen leveren aan de Haagsche conferentie eene contra-remonstrantie in, waarnaar hun de naam van Contra-Remonstranten gegeven wordt.

1614. De Hoogeschool te Groningen gesticht.

1617. Maurits verklaart de formulieren van eenigheid te zullen handhaven en kiest openlijk partij voor de Contra-Remonstranten.

1 Aug. Op raad van Oldenbarneveld, Remonstrant, worden in vele steden waardgelders aangesteld tot handhaving der orde.

1618. De waardgelders worden afgedankt en den Prins het handhaven der orde opgedragen.

1618—*19. Nov. tot Mei. Synode te Dordrecht.

De leer der Remonstranten wordt plechtig ver-

Sluiten