Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

oordeeld en vijf artikelen daartegen opgesteld. 19 Nov. De Geloofsbelijdenis wordt herzien en goedgekeurd.

De Heidelbergsche Catechismus wordt voor het onderwijs aangenomen" en eene nieuwe Bijbelvertaling aanbevolen.

9 Mei. Na de Synode van Dordrecht worden de Remonstrantsche leeraars afgezet of verbannen. 13 Mei. Johan van Oldenbarneveld onthoofd. 18 Mei. Hugo de Groot en Rombout Hoogerbeets tot levenslange gevangenschap veroordeeld en naar Loevestein overgebracht.

1620. Louise de Coligny, weduwe van Prins Willem I, neemt wegens de hevigheid der vervolgingen de wijk naar Fontainebleau in Frankrijk.

1621. Velen van de uit Nederland verdreven Remonstranten worden door Hertog Frederik III van Holstein in zijne Staten opgenomen, waar zij Friedrichstadt bouwen.

.1622. Walseus sticht te Leiden een Seminarium om leeraars voor Oost-Indië op te leiden.

1625. De Remonstranten worden in Nederland weder toegelaten;

1625—'35. Op last der Staten-Generaal wordt eene nieuwe Nederduitsche Bijbelvertaling vervaardigd. Ook de Remonstranten nemen die aan.

1630. De Remonstranten stichten eene Gemeente te Amsterdam en spoedig daarna een Seminarium aldaar.

1632. Stichting van het Atheneum te Amsterdam.

1636. Stichting der Hoogeschool te Utrecht.

1638. Dood van Cornelius Jansenius, Bisschop van Yperen. De Jansenisten.

Sluiten