Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

1645. Hugo de Groot, geb. te Delft in 1583, sterft te Rostock. Hij was beroemd als geleerde en uitstekend theologant van de Remonstrantsche partij. Na zijne ontvluchting van Loevestein in 1622 was hij afgezant naar Frankrijk bij het ZweedscheHof.

1648. Na den Munsterschen vrede benoemt Rome bisschoppen te Utrecht, zonder het Kapittel te kennen.

1651. 27 Jan. De Nederlandsche Republiek vaardigt eene wet uit, waarbij de Gereformeerde kerk als Staatskerk wordt erkend. 1663—'86. Vele Jansenisten vestigen zich te Utrecht onder Van Neercassel.

1665. Vele Jansenisten vluchten naar Nederland tengevolge eener bul van Paus Alexander VII.

1668. De secte der Engelbroeders te Amsterdam gesticht door Johan Georg Gichtel.

(Zoo men zegt, moeten te Amsterdam en Leiden nog geheime leden dezer secte bestaan).

1669. Jean de la Badie, eerst Jesuit, daarna Jansenis en later Calvinist, wordt, uit Frankrijk geweken, Waalsch predikant te Middelburg.

Later is hij het Hoofd der Labadisten te Amsterdam. Anna Maria Schuurmans.

Dood van Coccejus, Hoofd der Coccejanen, Hoogleeraar te Leiden.

1676. Dood van Voet of Voetius, Hoofd der Voetianen, Hoogleeraar te Utrecht.

1677. Dood van Baruch d'Espinosa (Benedictus Spinosa) geb. te Amsterdam in 1632, Israëliet.

Na zijne uitsluiting uit de Synagoge in 1656, vrijdenker. Joban de Witt en andere Protestantsche chris-

Sluiten