Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

1719. De Bisschoppelijke Clerezie in Nederland. (Jansenisten).

De Oud-Catholijken te Utrecht beroepen zich op een algemeen concilie.

1723. Cornelis Steenhoven, eerste Bisschop der OudCatholijken te Utrecht.

1725. Boschman Wugtius, tweede Bisschop der OudCatholijken.

Seminarium te Amersfoort.

1730. Omstreeks dezen tijd vereenigen zich Hattemisten en Verschoristen onder de leiding van Maria Vos, eene profetes te Leiden. Na 1750 hoort men niet meer van hen.

1742. Van der Croon, derde Bisschop der Oud-Catholijken. Hij kiest een' Bisschop voor Haarlem.

1748. De Hernhutter-Gemeente te Zeist gesticht..

1757. Een Bisschop der Oud-Catholijken te Deventer gekozen.

1762. De Algemeene Staten besluiten de Psalmberijming van Dathenus door eene andere te vervangen.

1773. Uit drie berijmingen, die van Voetins, Ghijsen en het Genootschap »Laus Deo Salus Populo" wordt op last der Staten de nieuwe Psalmbergming der Nederlandsch-Hervormde Kerk gekozen. 21 Juni. Paus Clemens XIV heft de Jezuïetenorde op. Velen voegen zich bij de orde der Redemptoristen.

1791. Scheiding der Luthersche Kerk in Nederland, meer bepaald te Amsterdam, waardoor de Hersteld Luthersche Gemeente ontstaat.

1795. De voorrechten der Hervormde Kerk in de Bataafsche Republiek afgeschaft.

Sluiten