Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Rome door den Koning bekrachtigd, wordt na de Pauselijke circumscriptie niet uitgevoerd.

1833. Het geschrift van H. de Cock, predikant te Ulrum : > Verdediging van de ware Gereformeerde leer tegen twee wolven" geeft aanleiding tot die spanning in de Nederlandsche Hervormde Kerk, waarvan de »Afscheiding" het gevolg wordt.

1834. H. de Cock, predikant te Ulrum en H. P. Scholte, predikant te Doveren, Genderen en Gansogen, geschorst in den predikdienst wegens het niet nakomen der Kerkelijke Reglementen.

14 Oct. »Acte van Afscheiding" te Ulrum geteekend.

Vervolging tegen de Afgescheidenen door de Regeering ingesteld.

1836. Eerste Synode der Afgescheidenen te Amsterdam.

1839. 14Pebr. De »Christelijke Afgescheidene Gemeente" te Utrecht, de eerste, die erkend wordt.

1840. De Gereformeerde Gemeente »onder het Kruis" te Mastenbroek voorbereid, te Zwolle gesticht.

1841. 31 Oct. De Gustaaf Adolf-vereeniging opgericht tot ondersteuning van Protestantsche Gemeenten.

1842. Adres aan de Algemeene Synode der Nederlandsch Hervormde Kerk over de formulieren, de academische opleiding enz., bepaaldelijk tegen de meer en meer veldwinnende richting der Groninger Academie. Groninger adres daartegen.

De Synode weigert de handhaving der Kerkbelijdenis. Hevige strijd.

1845. Ds. H. P. Scholte vertrekt met een groot aantal

Sluiten