Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Toen onlangs binnen deze Gemeente eenige menschlievende Dames zich vereenigd hadden tot de oprigting eener Bewaarschool voor hinderen van den minderen stand, werd mij het aanzoek gedaan om een toepasselijk dichtstukje op te stellen en ten voordeele dier nuttige Inrigling in 'rf licht te geven. Ik moest mij echter aan de voldoening van dat vereerendverlangen onttrekken,dewijl mij het verzenmaken geen aangename uitspanning gebleven , maar een pijnlijke inspanning geworden is. Doch ik herinnerde mij, dat ik vroeger eenige kinderlijke dichtstukjes had opgesteld en naamloos geplaatst in een uitgebreid werk voor de jeugd, dal mij de onderwerpen aangaf en door een achtenswaardige hand werd geschreven. Ik meende door het verzamelen en bijeenvoegen dier kleinigheden een nederig en eenvoudig bundeltje te kun-

Sluiten