Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Wat zou 't berouw eens bitter zijn! Hoe zoudt gij dolen meer .en meer En zinken in een draaikolk neer!

Al ligt verlokt een dartel lied, Een wilde sprong tot ruwe spelen: Wee, wie te roekloos daar in deelenl

Doet, lieve kindren! doet het niet.

Vraagt toch altoos, waarheen gij gaat,

Uw goeden Engel eerst om raad.

Och, 't is soms treurig hen vergaan, Die aan 't gevolg te weinig dachten, Te dwaas vertrouwden op hun krachten

En d'Engel eenzaam lieten staan!

Hoe werd het levenslang beschreid

Dat hen een dwaallicht had misleid!

Vergeet het nooit: de schijn bedriegt! Geen blinkend pad te ligt gekozen: Er groeijen doornen aan de rozen;

De wereld lokt, de wereld liegt:

Dus, lieve kindren! opgepast!

Houdt toch altoos uw Engel vast.

Sluiten