Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

GROOT EN GOED.

Dat is gewis wel wenschenswaard, Beroemd te zijn en wijd vermaard

Door heldenmoed of kunstvermogen; Gekend te zijn bij oud en jong, Te zweven op een ieders tong,

Te schittren in een ieders oogen.

En bij die kunstkracht of dien moed, Ook braaf te zijn en vroom en goed:

Wie zou dat niet begeerlijk noemen P Dan krijgt de roem des grooten mans Een altoos onbevlekten glans,

Als we ook zijn braafheid mogen roemen.

Sluiten