Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Maar wie ondeugend is en slecht, Wat eerkrans ook de faam hem vlecht',

Hoe groot hij zijn moog', hoe verheven, De luister van zijn roem verschiet, Want vlekloos is hun lauwer niet,

Die vlekken werpen op hun leven!

Streef, streef altoos toch, lieve jeugd!

Het minst naar eer, het meest naar deugd; Wees om het best' het liefst geprezen;

't Is beter goed dan groot-alleen:

Beroemd zijn kan niet iedereen, Maar braaf, Goddank! kan ieder wezen!

Sluiten