Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VADERLANDSLIEFDE.

Bemint vooral den dierbren grond, Dien de onvermoeide voorgeslachten Van uit de zeekolk boven bragten, De plek, waarop uw wiegje stond: Geen ander land, hoe wijd vermaard, Is zoo veel dankbre liefde waard.

Bemint dien kostbren grond vooral, Waarvoor de vaadren moedig streden, 't Onschatbaar erf, zoo vaak vertreden,

Maar steeds herrezen na den val.

Geen plek, met meerder bloed betaald,

Dan die, waarop gij adem haalt.

Sluiten