Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Bemint dien dierbren grond altijd, Waar aUe kerkdwang is vergeten; Waar elk, naar de inspraak van 't geweten,

Zijn God in 't openbaar belijdt!

Er wordt geen land op aard' getoond,

Waar ongeveinsder godsvrucht woont.

Bemint dien grond in lief en leed, Waarheen het lot uw pad moog' leiden: Hoe ver van huis en haard gescheiden,

Ondankbaar, wie hem ooit vergeet;

Bemint aan Oostr en Westerstrand

Toch altoos, kindren! 't Vaderland.

Sluiten