Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

o Spiegelt u aan hen altijd, En wijkt niet af van Gods geboden: De straf van 't kwaad wordt nooit ontvloden

En pijnlijk knaagt het zelfverwijt.

Denkt aan 't verloren Paradijs

En weest toch, lieve kindren! wijs.

De dwaas bedrijft wat God verbiedt; De wijze doet naar Gods begeer en: De wijsheid is de vrees des Heeren,

En hooger wijsheid is er niet.

Dat heeft reeds Salomo gezegd,

En 't is door niemand nog weerlegd.

Sluiten