Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ZONDAARSTROOST.

Wat zijn ze leerzaam toch en wijs,

Die Bijbelsche Terhalen! Wat is van dien verloren zoon Het roerend voorbeeld nieuw en schoon,

Al leest men 't honderd malen!

Pas had hij roekloos, de arme dwaas,

Gebod en plicht geschonden, Of dieper zonk hij meer en meer Van 't eene kwaad in 't ander neer: Dat is de loop der zonden.

Maar toen 't geweten wakker werd,

En pijnlijk hem deed boeten; Toen 't leed en 't lijden steeg ten top, Toen greep hij moed, toen stond hij op En viel aan 's vaders voeten.

Sluiten