Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

En toen de zoon maar wederkwam,

Hoeveel hij had misdreven, Toen zijn berouw bleek en zijn smart, Sloot weer de vader hem aan 't hart En alles was vergeven !

Zoo neemt ook God den boeÜing aan,

Die tot hem weer wil keeren: Hij heeft geen lust in wraak en straf, Hij wijst geen biddend zondaar af: Dat kan dit voorbeeld leeren.

Want klopt altoos het vaderhart, Hoe diep de zoon het griefde, En of de moeder ook haar kind Veel meerder dan zich zelve mint, Nog grooter is Gods liefde.

Sluiten