Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

OPZIEN NAAR HOOGER.

o Denkt het telkens, telkens na, Met welk een doel u 't leven Door de Almagt werd gegeven;

Gedenkt uw roeping vroeg en spa;

Heft dikwijls, dikwijls hart en oog Van uit het stof omhoog.

Vergeet het nooit wat God begeert Voor al de zegeningen, Die we uit Zijn hand ontvingen;

Onthoudt het wat Zijn voorschrift leert;

Betracht het wat Zijn wil gebiedt; Verhardt uw harte niet.

Zijn wet is liefde, niets dan dat: Niets eischt zij dan verzaken Wat zou ellendig maken :

Sluiten