Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Zij is een gids op 't levenspad; Zij wijst ons aan het eind der baan Den open hemel aan.

Kiest, kiest het goede deel alleen; Gehoorzaamt Gods geboden, En, hebt ge hulp van nooden, Strekt maar naar Hem de handen heen Hij nadert op uw smeekgebed,

Hij, die verhoort en redt.

De strijd zij ligt, de strijd zij zwaar: "Wat wapens dreigen mogen, Met God-alleen voor oogen,

Ontkomt ge veilig elk gevaar;

De vijand, die uw rust belaagt,

Wordt op de vlugt gejaagd.

De zonde lokk', de lust verzoek', Wie opzien en gelooven, Hen steunt een kracht van boven;

Ze zijn de list der hel te kloek;

Met 's hemels hulp en goeden moed Is 't einde zeker goed.

Sluiten