Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

MENSCH EN DIER.

Wie al die schepslen om zich ziet, In vorm en aard zoo onderscheiden, Voelt hij den geest niet hooger leiden

En wekt het zijn verbazing niet?

Dat waar' gewis een stikziend oog, Dat achtloos op die wondren staarde, Dat niet kon reiken boven de aarde

En niet een blik sloeg naar omhoog.

Ziet! peilloos is Gods wondermagt En tot in 't minst gewrocht te lezen: Wat moet Hijzelf, de Onzigtbre, wezen,

Die al wat is heeft voortgebragt!

Sluiten