Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VERDRAAGZAAMHEID.

Vermeet u niet den geen te doemen, Die anders denkt dan gij. Wie zijn wij, blinde schepslen, wij, Die op onfeilbre kennis roemen?

Wie anders bidt, dan ons behaagt, En anders leert, dan wij begeeren — Wie durft het wagen, hem te weeren, Als zelfs hem God verdraagt?

Wat leer' eens anders kerk verkonde, Er is maar één gebod: Bemint uw naasten, vreest uw God, Betracht de deugd en vliedt de zonde.

Wie dat belijdt, en niets dan dit, Die dient voorwaar geen valsche goden; Die doet wat Christus heeft geboden, Voor welk altaar hij bidt.

Sluiten