Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Wat bont verschil van plegtigheden De menschen scheiden moog', 't Beteekent niets in 't heüig oog Van Hem, die hoort naar aller beden.

Het priesterkleed zij wit of zwart, De tempels plat of spits van daken, God slaat geen acht op zulke zaken: Hij ziet alleen op 't hart.

Kniel, bid, zoo als uw priesters willen, Het zij slechts God ter eer! Betracht alleen getrouw de leer, Waarin geen onzer mag verschillen:

Wiens lof op andre wijzen schall', Wie kniel' in andre koorgewelven, Bemin uw naasten als uzelven En Gode bovenal.

Sluiten