Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

LANDLIEDJE.

Als weer het loover gaat ontspruiten

Aan twijg en plant, Naar buiten, rappe jeugd! naar buiten,

Naar 't groenend land! Hier bleef de Schepper niet verscholen

Voor wie Hem zocht: Zijn Almagt schittert, waar wij dolen,

In 't kleinst gewrocht.

Reeds zijn de ontelbre vogeltallen

In 't woud ons vóór; Zij stemmen aan, zij schaatren allen

In 't eigen koor; Zij loven God op duizend wijzen

Van uit het groen: En nu de vooglen Hem gaan prijzen,

Zoudt gij 't niet doen?

Sluiten