Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Kom meê naar buiten! kom genieten,

In dank ontgloeid! De kelken wieglen op de sprieten,

De maandroos bloeit. Wat kostbaar kleed bedekt de dreven,

Zoo ver ge ziet! 't Is alles leven en herleven!

Geniet! geniet!

Geniet en dank en hef uw oogen

En 't vol gemoed! Wat zijt gij groot, gij Alvermogen!

Wat zijt gij goed! Wie kan TT ooit naar waarde danken

Voor al 't genot? Hoor, hoor in 't staamlen onzer klanken

Ons hart, o God!

Sluiten