Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

KINDER-MEDELIJDEN.

Gewis dan gluren van omhoog Gods englen met een lach in 't oog,

Als uit de kleine kinderhanden Een aalmoes in de vingers glijdt Van wie gebrek en kommer lijdt.

Er zijn geen reiner offeranden, Er is geen hooger menschendeugd Dan weldoen, weldoen, lieve jeugd!

En geeft ge nog een traan er bij, Uw weldaad dubbelt in waardij, Want deernis balsemt ook de smarte. Neen, schaamt u geen geroerd gemoed:

Sluiten