Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

't Is of Hij de abuagt van Zijn hand

Het treffendst laat op zee aanschouwen: *t Is of Hij 't merk er heeft gespreid Van de eeuwigheid en de eindloosheid!

o, Wien het hart niet heeft geslagen Van stille huivring en ontzag, Toen 't eerst de zeekolk vóór hem lag

En de oogen nergens oevers zagen, Hij moet wel stug zijn en wel koel En als versteend van ongevoel!

Ga, zie, bezoek hem menigmalen, Gij, rappe jeugd! dien wondren vloed: Het is voor ziel en ligchaam goed;

Gij zult er ruimer ademhalen En keeren met een vroom gemoed.

Ja, 't schouwspel is voor reine zielen Een hoog, een bovenaardsch genot; En kreun u aan geen schimp of spot,

Al gingt gij soms er nederknielen, Want op de zee is God.

Sluiten