Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Geef, goede God! (zoo smeekten wij) Voor al hun zorgen, al hun plegen, Het bruiloftspaar Uw rijksten zegen:

Dat hen reeds de aarde een hemel zij En hunne aan ons bewezen trouw Hen nu of later nooit berouw'!

Gunt, dierbren! dat wij dezen dag Uw hoogtijd met dien heilwenseh kroonen En moog' de goede God beloonen

Wat geen van ons beloonen mag! — Wij reiken met een dankbren traan U thans ons korfje bloemen aan.

Sluiten