Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Geme verdediging van mijne, noch bestrijding van anderer menschelijke begrippen of leerstellingen was het doel dezer Leerredenen, door mij uitgesproken na het verschijnen van het geschrift, aan de Hervormde Gëmeente in Nederland gerigt door de Heeren d. van hogendokp c. s. Zoo onnoodig zulks was in de Gemeente, waarin ik God dank dat ik arbeiden mag, even zoo zou ik dat eene ontwijding van den predikstoel gerekend hebben. Be Gemeente en mij zeiven te sterken in het rustig bewaren van het goede, dat God ons gegeven heeft, mijn eigen gemoed en hare opgewekte geestdrift te leiden en te heiligen door het Goddelijk Evangelie, dit was mijne eenige bedoeling. Der-

Sluiten