Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TUSSCH'SNZ ANG. Gez. i!8: 20, 18, 17.

Hoor 'kooit uw kruis door wereldwijzen doemen, Een ergernis of eene dwaasheid noemen; Och! dat het mij, wie ooit er spot mee drijve, Gods wijsheid blijve.

Dit moet mij tot den strijd steeds moedig maken, Mij in 't geloof en in 't gebed doen waken; 'k Rel dan, zoo waar als Jezus leeft, den zegen Zijns doods verkregen.

Dit maakt mij hier reeds zalig door gelooven, Dus zal mij niets, niets ooit dat heil ontroovm; Ik zal, door u met heerlijkheid omgeven, ybor eeuwig leven.

HEBR. II: 10.

WANT HET BETAAMDE HEM, OM WELK EK ALLE DINGEN ZIJN, EN BOOR WELKEN ALLE DINGEN ZIJN, DAT HIJ, VELE KINDEREN TOT DE HEERLIJKHEID LEIDENDE, DEN OVERSTEN LBIDSMAN HUNNER ZALIGHEID DOOR LIJDEN ZOUDE HEILIGEN.

De Apostolische Schrijver van dezen brief had Christenen te leeren en te vermanen, bij

Sluiten