Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

INHOUD.

VoOBWOORD Mz. h

De mariadienst // 5-,

Het paus-koninklijk gezag » 47.

De leer der sacramenten « 81.

De toestand der herformde kerk tegenover de

roomsch-catholieke «113.

De evangelisch-catholieke kerk der toekomst of proeve van een programma • van toekomstige

eenheid // 134.

Slotrede, aanteekeningen, bijvoegsels .... » 167.

Sluiten