Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ik heb van den Heer ontvangen, hetgeen ik ook u overgegeven heb,, dat de Heere Jezus in den nacht, in welken Hij verraden werd, het brood nam: en als hij gedankt had, brak hij het, en zeide: Ueemt, eet, dat is mijn ligchaam, hetwelk voor u gebroken wordt: doet dat tot mijne gedachtenis!

Desgelijks nam hij ook den drinkbeker na het eten des Avondmaals, en zeide: Deze drinkbeker is het Nieuwe Testament in mijn bloed; doet dat, zoo dikwijls als gij dien zult drinken, tot mijne gedachtenis.

Paulus in den eersten brief aan de Corinthiërs, Hoofdstuk XI, vs. 23—25.

Gaat henen, onderwijst al de volken, ze doopende in den naam des Vaders, des Zoons, en des Heiligen Geestes; leerende hen onderhouden alles wat ik u geboden heb.

Jezus naar Matthéus Hoofdstuk XXVHI vs. 19.

Sluiten