Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

alsdan den zin van mijn schrijven getrouwer weder te willen geven dan hij onlangs deed met zeker schrijven van Lodewijk van Nassau aan zijnen broeder Jan, want anders zoudt gij, beste Mijnheer de Paus, juist het omgekeerde te lezen krijgen van hetgeen ik bedoeld heb. Gij moogt bij gelegenheid uwen zoon Brouwers daar wel eens ernstig over onderhonden; want aan dergelijke oneerlijkheden wilt gij toch gewis niet mede debet zijn?

Sluiten