Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Geliefde Broeders in Jezus Christus onzen Heer.

Het is ons bijna onmogelijk u te zeggen welke oprechte vreugde wij smaken door u van alle oorden der wereld te zien toesnellen, om in onze heilige, oude stad vereenigd, de gewijde belangen van het christendom te overwegen.

Wij kunnen onze gewaarwordingen daarover het best vergelijken bij die, welke de ziel van den ouden Simeon vervulden, toen hij den Hersteller van het menschdom aanschouwde. Genoeg zij het u te weten dat deze vereeniging van christelijke bisschoppen der .geheele wereld, aan welker goeden uitslag wij nu sedert meer dan twee jaren, al onze krachten gewijd hebben, voor ons een eeretitel is, dien wij evenwel van ons hoofd afwerpen door met den Psalmdichter uit te roepen: //Niet ons, Heer, niet ons, maar Uwen naam alleen zij eer gegeven" 1).

1) Non nobis, Domine, non nobis; sed noraine tuo da gloriam (Psalmus CXIlï, V, I. Vuig.)

Sluiten