Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

die zoo slecht begrepen, zoo verkeerd voorgesteld en bij gevolg zoo slecht beoefend wordt.

Ach! doet maar geen uitroep van verbazing geliefde Broeders; alvorens onzen godsdienst, zijne priesters en ingewijden te beschuldigen, beschuldigen wij ons zeiven en wij sidderen bij de gedachte dat wij het meest te veroordeelen zijn.

Neen! mijne Heeren, wij hebben u niet in het Vatikaan bijeen geroepen om ons op nieuw den wierook uwer aanbidding en vleierij te komen aanbieden. Neen! wij hebben u niet bijeen geroepen om onzen Pauselijken roem of onze faam van christendom te vermeerderen. Wij hebben u echter geroepen omdat wij, na geleefd, geleerd, nagedacht, onderzocht en vooral met < vuur gebeden te hebben, in ons, door Gods genade, ons ontzenuwd en te lang sluimerend geweten hebben voelen ontwaken, en die innerlijke stem heeft ons aangespoord ons te verootmoedigen en onze dwalingen te' erkennen en te bekennen. Ja geliefde Broeders, het zegt veel, niet waar? Zijne dwalingen te erkennen en te bekennen, maar dit is nog niet alles.

Het is toch niet genoeg, te weten dat men dwaalt en dit met ootmoed te belijden, er moet meer gedaan worden, men moet de dwaling vlieden, haar voorkomen, haar beletten zich meer voort te planten en zóó het bedreven kwaad, ten minste, eenigermate vergoeden.

Dit zijn wij nu voornemens te doen. Daartoe smee-

Sluiten