Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Laat ons bij de studie dezer vragen, die ons lang zullen bezig houden, de vrijheid van onderzoek, door den Apostel Paulus aanbevolen , voegen: '/Beproeft alle dingen; behoudt het goede." 1).

"Voegen wij er een eerlijk geweten bij door elke vraag van persoonlijk belang van ons te weren. Met één woord, houden wij onze blikken op Jezus Christus, ons voorbeeldr onzen Koning, en ons éénig opperhoofd gericht.

Nu is het oogenblik voor ons gekomen om tot het einde toe getrouw aan onze beginselen te blijven. Deze ure is plechtig voor ons en wij smeeken om Gods hulp.

Geliefde Broeders, na veel nagedacht en vooral gebeden te hebben, voelden wij de drievoudige pauselijke kroon te zwaar op ons drukken. Wij kunnen, noch willen ons langer een titel aanmatigen, die Christus alleen toekomt en daarom voor God, die harten en nieren proeft en tot in het binnenste onzer ziele leest, en voor u geliefde Broeders dalen wij(van dezen Stoel neder, God smeekende om vergiffenis voor de verschrikkelijke zonden, die wij begaan hebben, en vragen van hem de genade om ons leven als een oprecht en ootmoedig christen te mogen eindigen.

Doen wij ten slotte hulde aan allen, die vrijmoedig

1) Omnia autem probate, quod bonum est tenete (1 Thess. V, v. 21. Vïdg ed.)

Sluiten