Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

die al de Heidenen met eene ijzeren roede hoeden zou, is de kerk van jezus christus, die altijd op aarde vervolgd werd. De groote roode draak met zeven hoofden en tien hoornen, de gedaante van den Antichrist, waarin de draak leeft, wil de geboorte der kerk verslinden. Alles wat door christus bloed en dood verworven, door de opoffering der martelaren en heiligen gebouwd, onder de weeën der vervolging wedergeboren is, wil de Antichrist verslinden. Maar het kind werd weggerukt tot God en Zijnen troon. Daar ziet. het johannes in het zevende Hoofdstuk. De vrouw zelve echter moet voor den draak in de woestijn vlugten. Maar zij wordt, hoewel kommerlijk gevoed gedurende den geheelen duur van den Antichrist, tot dat het oordeel begint.

De tweede vrouw der Openbaring is de gemeente van den Antichrist; zij woont m de stad tuschen twee zeeën, die is gebouwd op zeven heuvelen. In haar is de Antichrist en zijn rijk en staatsligchaam door hetwelk hij de geheele aarde beheerscht, koningen verdwaasd , en de volken zich cijnsbaar maakt, onder het beeld der groote hoere die op de wateren zit (Openb. XVII), voorgesteld. In de geheele Heilige Schrift, wordt de afgoderij als hoere, cn de beeldendienst als hoererij geschilderd. Alzoo is in Gods oog elke afval van Hem en elke vereering naast Hem overspel. Het rijk van den Antichrist heet hier de groote hoere. De omgang met hem echter: hoererij.

Deze hoere zit in pracht en verblindende, verleidelijke heerlijkheid op een scharlakenrood beest. Zij is in purper gekleed, met goud versierd, vergadert al de schatten der aarde: van goud, parelen, edelgesteente, pracht en glans om zich op te sieren. En de vrouw die gij gezien hebt, is de groote stad, die het koningrijk heeft over de koningen der aarde."

De pracht, die in het achttiende Hoofdstuk beschreven wordt, kenmerkt haar in haren rijkdom en invloed. Tot haar begeven zich de koningen, en ontvangen hunne regtcn van haar, huldigen haar, erkennen zich zelvrn als vasalen, en hoereren met haar, terwijl zij haren

Sluiten