Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

te maken, dat de handelsgewoonte zoo rijkelijk oplevert, belichaamd in formulieren (polisformulieren, prolongatieakten, cognossementen, enz.), reglementen, conditiën, prospectussen en wat niet al meer. Dit klemt te meer, omdat men in de handelswereld talrijke contracten en eigenaardige rechtsinstellingen ontmoet, welke wettelij kë regeling, hoe dan ook, zelfs ten eenenmale ontberen. Ik noem sleehts den cheque, de ceel, het volgbriefje, het cognossement-aandeel-bewijs (-certificaat), het doorvoer-cognossement, de verzekering op behouden varen, de rekening-courant, om van meerdere voorbeelden af te zien. Exegese van de wet (waaronder ik nevens het "Wetboek van Koophandel ook de vele bijzondere wetten reken, die op het gebied van het verkeersrecht treden, zooals de wet op de coöperatieve vereenigingen, de wetten en reglementen op het spoorwegvervoer, de wet op de handels- en fabrieksmerken, de wet op het auteursrecht, enz.) behoort — ziedaar onze conclusie — bij de behandeling van het handelsrecht geen alles overheerschende hoofdzaak te zijn, maar veeleer een der verschillende richtingen, waarin de wetenschap haar onderzoek heeft in te stellen. Met haar ga hand in hand een nauwkeurig onderzoek naar de praktijk van het recht, naar datgene wat in het verkeer als recht wordt geobserveerd, onverschillig of het al dan niet officiëel recht is. Voor zooveel het noodig is tot juist verstand van het recht behoort daarbij de inwendige organisatie, de economische functie van de tegenwoordig zoo verscheidene en talrijke handelsinstellingen in den kring van het onderzoek getrokken en uitgelegd te worden.

Als hulpwetenschap komt verder de rechtsgeschiedenis in de eerste plaats in aanmerking. Haar hoog gewicht mag

Sluiten