Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

mij zelven liggen, doch in hooge mate ook aan uwe medewerking. Uw ijver en lust tot de studie zijn voor mij een onmisbare steun. Yerleent mij die medewerking, geeft mij dien steun. Om uwentwille ben ik hier gekomen; ik zal mij inspannen u alles te geven wat ik geven kan, maar mag dan ook verwachten, dat gij toonen zult, dat het u ernst is met de wetenschap, dat gij zult beseffen, dat zij met toewijding behoort te worden gediend. Als ernstige mannen, bewust van hunne roeping, behooren wij samen te werken aan den bloei dezer Hoogeschool. Ook op u rust daarbij een zware plicht, want gij hebt in de eerste plaats te zorgen, dat zij steeds met fierheid zal kunnen wijzen op leerlingen, die haar tot eer verstrekken; dat gij als haar oud-leerlingen eenmaal in uw leven en werken het welsprekendste getuigenis blijft afleggen van haar onverminderde levenskracht. Laat dan voor ons nog, vóór alles en boven alles, in al ons doen en laten, terwijl het „pereat" van uit de verte klinkt, de leus zijn: vivat Academia!

Sluiten