Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De volle zee beloftenissen Ziet zij vervuld zich vergewissen; De helft was haar niet aangezegd.

Geen heerschappij van zondenlusten Kan immer hier haar staat ontrusten

Zij ziet het: haar Verlosser leeft! Bij 't vol genot van zaligheden Juicht zij: mijn strijd is nu volstreden;

Mijn Jezus is 't, die volheid geeft!

't Volmaakt geklank der hemelingen Hoort zij en mag er medezingen

Het nooit voleindigd zegelied: Het Lam is waardig te ontvangen Lof, eer en heerschappij in zangen,

Die seraf met verlosten biedt,

Wat pogen wij haar staat te malen? Welk stervling zal 't genot verhalen,

Dat zij aldaar genieten mag? Wie kan het denken wat 't wil zeggen: Met reine geesten zich vermengen,

Te voelen wat Johannes zag?

Wie kan 't begrijpen, hier gevoelen

Wat 't zijn bij 't Lam toch laat bedoelen,

Wat 't zegt, volzalig, boven alle' smart, Ontdaan te zijn van zondenkluister! O! mocht door 's Heeren Geest haar luister

Het heimwee Wekken voor mijn hart!

Sluiten