Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

keeren afscheid van haar genomen en haar vermaand te hebben, om bij den Heere te blijven, stelde zij zich voor, dat zij met Hemelvaartsdag zou heengaan. Maar dit gebeurde toch nog niet. Vier dagen daarna naderde haar einde; en toen zij den bangen doodsstrijd had gestreden, zeide zei: „De pijn is uit mijn keel; mijn tong wordt vochtig." — Zij vraagde aan haar zusters: „Lig ik nu zoo goed voor den Heere?" — En na haar allen gegroet te hebben, heeft zij met haar hand het laatst vaarwel aan aardsche betrekkingen en vrienden en vriendinnen gegeven; zij verliet deze aardsche kusten en voer de haven van eeuwige rust binnen.

Ook haar stoffelijk overschot werd door Gods volk ten grave gedragen.

Neem vrij dit lichaam, vratig graf! Wij brachten 't u; wij staan 't u af; Het stof keer1 weer tot stof; maar hare ziel is boven! Gestreden is de strijd; ontbonden van dit stof, Stemt ze in den jubelzang der cherubijnen lof, Om 'tLam, voor ons geslacht, te lieven en te loven.

Zij heeft geloofd in Hem, den Heer', Haar sterven was geen sterven meer, Want Jezus had voor haar èn dood èn graf verslonden; Hem, dien zij hier op aard' steeds biddend heeft gezocht, Hem, die haar door zijn bloed verlost heeft en gekocht, Hem heeft zij dan nu ook in 's Vaders huis gevonden.

Is nu haar Heere ook onze Heer? O, vrienden! dat dit graf ons leer' Te leven in den Heere, te sterven in 'tgelooven! Zijn wij zijn eigendom? Wat is dan dood en graf! Dan scheiden zij slechts kort ons van elkander af; Maar 't weerzien wacht ons dan in 't Vaderland daarboven.

Eens geeft het graf, op Jezus' stem, Tot zelfs de laatste prooi aan Hem! Die 'thier met Jezus waagt, "dien zal Hij nooit beschamen! Dan staat — o! zaligheid! — ons lichaam op uit 't stof, Om, met de ziel vereend, te stemmen in den lof Van ü, drieëenig God! Kom, Heer! kom haastig! Amen!

Sluiten