Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ik zal slechts maar eenige werkingen en liefdesontdekkingen van den Heere Jezus aan mijn ziel bijbrengen, welke dienen ter bevestiging van hetgeen reeds gezegd is. Het gebeurde eens op des Heeren dag, dat mg'n geestelijke vader, Ds. Hellenbroek, die mg' als een kind geteeld en gebaard heeft door het zalig Evangelie,

niet alleen als Paulus

de Corinthers geteeld had, maar ook de Galaten, waardoor Christus ook een gestalte in mg'n ziel kreeg, het Avondmaal des Heeren zou bedienen; en ik was des Zaterdags in de proefpredikatie geweest, bg Ds. Eversdijk, die predikte over de woorden: „Onderzoekt uzelven nauw, ja, onderzoekt uzelven nauw!"— Waaruit hij aantoonde, dat een natuurlijk mensch zich niet onderzoeken kon, want die had geen geestelijk leven, maar was dood; hi j had geen geestelijk licht in zgn ziel, maar was blind, en daarom kon hij zich voor den Heere niet onderzoeken. Maar dit raakte des Heeren kinderen, die lichten in den Heere geworden waren. Ik werd daarbij bepaald en

vond zooveel ongelg'kvormigheid in mg', waaruit ik zag, dat ik nog niet geheel het zalig beeld van God vertoonde en de heilige natuur, van den Heere Jezus nog niet gelgkvormig was; zulks bracht mg' in een geheele ongestalte, hoewel ik wel wist, dat ik den Heere Jezus volstrekt neodig had tot heiligmaking, gelgk ik Hem ook daartoe

Sluiten