Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De ziele spreekt: O zalige hemel van jubel en prijs, is het dan te veel, wanneer men een oogenblik om uwentwille lijdt, om u voor eeuwig te bezitten? Mijn God, zal dan de zaligheid'te duur gekocht zijn, wanneer men eeuwig Uwe aanschouwing genieten zal, nadat men hier beneden zich ootmoedig Uwen weg gevallen laat en harde beproevingen verdraagt? Sla toe, Heere! brandt, snijdt zooveel het U goeddunkt, verzeker mij slechts van Uw genade en neem mij op Uwen tgd op in Uwe eeuwige woningen.

De weg die Jezus ging, betreden alle vromen, Welkom dus ieder kruis, dat eens wordt afgenomen.

In- of uitwendig,-groot of klein,

Mijn Jezus zal mijn Helper zijn.

X.

De ziel die zich geheel aan den Heere overgeeft, draagt haar kruis met liefde.

O zalig lotl voor God, die men bemint, te lijden, Dan wordt het lijden zelf de bron van groot verblijden.

VURIGE LIEFDE. Gij hebt mijne tratien in vreugde veranderd en mij met blijdschap en moed vervuld.

Psalm 126 : 5.

Die met tranen zaaien, zullen met gejuich maaien.

De Heere spreekt: Mijn zoon, denk niet te veel aan den hemel en zijne voortreffelijkheden, maar vergeet uw lijden en uwe vreugde, vergeet uw arbeid en uwo moeite, ook allo aardsche levensvreugde, maar laat dat steeds uwe vreugde uitmaken om tot Mijne eer te leven. O, hoe welgevallig is Mij de ziel die zich geheel aan Mij overgeeft, en zich zelve afgestorven, in haar lijden slechts der liefde gedenkt, waardoor zij zich geheel aan Mijnen wil overgeeft en zich gedraagt naar Mijn welbehagen en alles dragen wil wat aan hare heiligmaking kan bevorderlijk zgn. Een blik van Mg'

Sluiten