Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

rome, maar het licht der waarheid op den kandelaar te plaatsen. Trouwens, wilde den God der wonderen dezen armen en geringen Monnik gebruiken, tot dat groote werk der verlossing Zijner kerk en waarheid, en van de macht en heerschappij hunner vijanden, het zal ons dan niet onduidelijk aantonen, hoe de Heere God door geringen , en voor ons oog armen, en niet veel in aanzien zijnde personen, wil gebruiken tot redding en verlossing van Zijn kerk, volk en waarheid, opdat de uitnemendheid der kracht zij Godes en niet uit ons.

En dat dit waar is M. H. zal ons nader blijken uit den tekst die wij ons, onder opzien tot den God der waarheid, hebben voorgenomen te behandelen, ter herdenking van dat groote werk der hervorming.

Tekst PREDIKER 9 : 14, 15. Daar was een kleine stad, ende weinig lieden waren daarin: en een groot koning kwam tegen haar, en hij omsingelde ze, en hij bouwde groote vastigheden tegen haar.

Ende men vond daar eenen armen wijzen man in, die de stad verloste door zijne wijsheid: maar geen mensche en gedacht deĀ§zelven arme mam.

INLEIDING.

Men is algemeen van gevoelen, dat Salomon, gedreven door den H. Geest, dit boek gemaakt heeft in zijn ouden dag, toen de grijsheid hem bedekten en zijne jaren ten einde liepen.

Onder de veele zaken, daarin voorkomende had hij zich voornamelijk twee hooftzaken voorgesteld, waar hij inzonderheid op aandringd, en op het allerduidelijkst daarin komt aan te wijzen.

Het eerste daarvan is, de ij delheid en het bedrieg elijke

Vs. 14.

Vs. 15.

Sluiten