Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Wijsheid kwam zieh aan te bieden Wijsheid loste weinig zielen. Wijsheid trad hier tusschenbeide Wijsheid kwam de stad bevrijden. Wijsheid kend hier eind noch paal Wijsheid was het al te maal.

O! wat ïs die wijsheid goed die voor zondaars heeft geboed Hij was rijk en werd een Man arm met smart en ongeval, doch Hij kwam de stad bevrijden van een eeuwigdurend lijden.

Doch nu big ft ons ten slotte de vraag noch over hoedanig hebben de lieden dezer stad, die groote en wonderbaarlijke verlossing, door middel van dezen armen Man erkend ?

Wij antwoorden ol schandelijk, want de prediker zegt, maar geen mensche en gedacht deszelvcu armen mans.

Doch nu zal hier de vraag zijn, wie moeten wij door deeze ondankbare lieden verstaan?

Immers niemand anders als de Joden, tot wien Jezus gezonden was, als tot het huis van de verlorene schapen Israels, als hunnen van God beloofden Messias, en die gekomen was, om door bloedstorting een eeuwige verlossing te weeg te brengen, gelijk Hij gedaan heeft aan het kruis.

Trouwens, bij deze was Hij veracht, en uit kjacht van aijn armoedige geboorte en leven, de onwaardigste onder de menschenkinderen, en wel verre van in Hem te erkennen hunnen beloofden Verlosser hebben zij geroepen weg met deze, laat Hem gekruizigt worden, geen wonder : «ls zij Hem aanzagen, had Hij geen gedaante of heerlijkheid voor haar.

Dan, hoezeer wij hier met het verklaarde instemmen

Sluiten