Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en het zgn hervormers aan niets heeft doen ontbreken in de uré als zij het nodig hadden, en die dan ook hun leven niet te dierbaar hebben geacht er voor te sterven, en hun belijdenis met hun bloed te verzegelen.

Aan hun dan ook, nevens God, als middel in zijn hand, zjj onze dankzegging op dezen dag van herdenking, en een zalig genadeloon is het deel hunner erve, waar zij nu reeds zooveel jaren in gedeeld hebben, en dit zullen big ven doen tot in alle eeuwigheid, en niet alleen zij, maar ook allen, die zijn verschijning hebben liefgehad, en verwaardigt zullen worden, de kroon van overwinning voor het Lam neder te werpen, dan, wanneer hun strijd zal zijn gestreden en hét geloof behouden, en voorts hun is weggelegd de kroone der rechtvaardigheid, welke hun gegeven zal worden in dien dag, om in eeuwige aanbidding en verwondering, jheé 'eeuwig loflied aan te heffen; Gij hebt ons Gode gekogt met uwen bloede, en daarom zijt Gij waardig te ontvangen eeuwige lof en dankzegging. Amen.

Sluiten