Geen zoekvraag opgegeven

  • / 26

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE ONDERSCHEIDENE BETEEKENIS VAN HET WERKWOORD „HEILIGEN"

IN HEBB. II : 10, EN IN VS. 11.

Want het betaamde Hem, om welken alle dingen zijn, en door welken alle dingen zijn, dat Hij, vele kinderen tot de heerlijkheid leidende, den Oversten Leidsman hunner zaligheid door lijden zou heiligen.

Want en Hij die heiligt, en zij die geheiligd worden zijn allen uit één: om welke oorzaak Hij Zich niet schaamt hen broeders te noemen.

Voor één of liever twee woorden vraag ik de aandacht van den lezer van „De Vrije Kerk." Nu de vriendelijke aandrang van den redacteur mij noopt tot vervulling eener belofte, om iets voor zijn maandschrift te zenden, moge de lezer deze bladzijden over slechts twee woorden de aandachtige lezing en overdenking niet onwaardig achten.

In het Woord van God zijn alle woorden belangrijk. „Al wat te voren geschreven is, dat is ter onzer leering te | voren geschreven..." Eom. 15:4. Niet één jota noch één tittel is zonder beteekenis en doel; en niets mag van de Schrift afgedaan of aan haar toegevoegd worden; en evenmin bij de verklaring en prediking voorbijgegaan. Het fijnste radertje in het grootste uurwerk is volstrekt niet de geringste arbeid van den maker, terwijl het voor de juiste aanwijzing van uur, minuut en seconde onmis-

Sluiten